Transport ponadnormatywny

W naszym kraju każdy przejazd pojazdu ponadnormatywnego wymaga uzyskania zezwoleń o odpowiedniej kategorii. Wydają je organy państwowe.

Znaczenie transportu ponadnormatywnego dla przemysłu

Transport ponadnormatywny jest niezwykle ważny, szczególnie dla przemysłu. Firmy często potrzebują dostaw elementów znacznie większych i cięższych niż przewidują normy. W takim przypadkach możliwe jest ich przewiezienie pod odpowiednim nadzorem.

Parametry, które bierze się pod uwagę podczas transportu ponadnormatywnego

Elementami na które zwraca się uwagę podczas transportu ponadnormatywnego jest masa rzeczywista ładunku, jego wysokość, a także szerokość i długość. Czasami sam pojazd przeznaczony do transportu swoimi parametrami przekracza dopuszczalne normy.

Niepodzielność ładunku

Warunkiem, który należy kategorycznie spełnić podczas prób przewozu ładunku, jest jego niepodzielność. Oznacza to, że samochód może przetransportować przedmiot o masie dwudziestu ton, ale nie ma pozwolenia na przewiezienie dwój elementów po dziesięć ton.

Related articles

Back to Top