Prawo jazdy dla osoby niepełnosprawnej

Jeszcze nie wszystkie osoby niepełnosprawne zdają sobie sprawę z tego, że mogą zdać egzamin na prawo jazdy i być uczestnikami ruchu drogowego. Powinniśmy zdać sobie sprawę z faktu, że w przypadku osób niepełnosprawnych, uczestnictwo w “ruchu drogowym” to często jedyna szansa na normalne funkcjonowanie tych osób w społeczeństwie. Prawko to możliwość podjęcia pracy zawodowej oraz utrzymywania kontaktów towarzyskich, nie mówiąc już o tak prozaicznych sprawach jak na przykład zakupy. Dziś już prawie nie ma takiego upośledzenia sprawności ruchowej, która wyklucza dopuszczenie do kierowania pojazdem odpowiednio przystosowanym. Samochody są przerabiane w taki sposób, że po włączeniu jednym guzikiem całego mechanizmu, samochody takie można zupełnie normalnie prowadzi Sprawy dopuszczenia osoby niepełnosprawnej do ruchu drogowego są regulowane odpowiednimi instrukcjami Ministra Zdrowia, zawierającymi metodologię badań kandydata na kierowcę i typujące ograniczenia. kandydata na kierowcę. Opłatę za egzamin na prawo jazdy – praktyczny pobiera się w wysokości połowy kwoty od osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, a jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tej osoby gdyż samochody egzaminacyjne WORD-ów nie są do tego przystosowane

Related articles

Back to Top