Podesty ruchome

Do wszelkiego rodzaju prac wykonywanych na wysokości powszechnie wykorzystywane są podesty ruchome. Są to tzw. dźwignice, które zalicza się do maszyn budowlanych służących do wygodnego i bezpiecznego przemieszczania pracowników i materiałów zarówno w poziomie jak i w pionie. Wykorzystywane są powszechnie na wielu placach budowy oraz w różnego rodzaju pracach montażowych i demontażowych.
Podesty ruchome mogą mieć różną budowę, ale pewne elementy są wspólne dla wszystkich tego typu konstrukcji. Można tu przede wszystkim wymienić platformę roboczą, którą posiadają wszystkie podnośniki. Dla bezpieczeństwa jest ona ogrodzona barierkami ochronnymi i umieszczona na wysięgniku lub innym mechanizmie unoszącym ją na potrzebną wysokość. Kolejnym elementem łączącym podesty ruchome jest właśnie mechanizm unoszący, może być do np. wysięgnik teleskopowy czy mechanizm nożycowy lub przegubowy. Każdy podest musi również posiadać odpowiednie panele sterowania pracą wysięgnika, dolny i górny na platformie roboczej oraz solidne podpory stabilizujące, które służą do wypoziomowana podestu na podłożu. Niektóre podesty ruchome są też wyposażone w tzw. wieże obrotowe, pozwalające na swobodną zmianę kierunku pracy, oczywiście w pewnym ograniczonym zakresie.

Related articles

Back to Top