Logistyka transportu

Proces planowania, realizowania i kontrolowania przepływu rozmaitych surowców. Tak właśnie definiowana jest logistyka. Działania logistyczne mogą obejmować obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji. Ale nie tylko, gdyż jej zadania to również kontrola zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części. Logistyka transportu jest jednym z wielu jej działów. Obejmuje ona z kolei procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie. Odpowiada ona głównie zatem za sprawny, ekonomiczny oraz efektowny przepływ materiałów, a także gotowych surowców i nawet ludzi.
Warto wspomnieć o pewnych regułach, które logistyka transportu musi się charakteryzować:
– właściwy produkt,
– właściwa ilość,
– właściwy stan,
– właściwe miejsce,
– właściwy czas,
– właściwa cena,
– właściwy klient.
Z ostatnią zasadą wiąże się formuła związana z samym klientem. Mówi ona o potrzebach, kosztach, wygodzie zakupu i dostarczonych informacjach.

Related articles

Back to Top