Kierunek mechanika i budowa maszyn

Niepopularność matematyki jako przedmiotu szkolnego, a do niedawna jego nieobowiązkowość na maturze spowodowała, że absolwenci szkół średnich wybierali na uczelnie i kierunki dalszego kształcenia te o profilu humanistycznym, przyrodniczym. Politechniki i uczelnie z kierunkami technicznymi jak na przykład kierunek mechanika i budowa maszyn narzekały na brak kandydatów. Matematyka i jej pokrewne przedmioty na egzaminach wstępnych oraz ich perspektywa w planie zajęć przez kolejne lata skutecznie odstraszały potencjalnych studentów. W konsekwencji studia kończą magistrzy pedagogiki, psychologii, ochrony środowiska, natomiast brakuje inżynierów elektroniki i elektryki, automatyki itd. Czy to oznacza, że w Polsce nie ma umysłów ścisłych? Oczywiście, że nie. Są. Przecież badania dowiodły, że dzieci do lat 6 są świetnymi matematykami. Co zatem dzieje się z tymi umiejętnościami? Nieumiejętne nauczanie matematyki, niestety powoduje tak wielkie zniechęcenie do przedmiotu, że nawet największy talent gaśnie.

Related articles

Back to Top